050-8642138 nissim@dr-geron.com

הטיפול הניתוחי בהשמנה תופס תאוצה בשנים האחרונות. התאמת הניתוח באופן ספציפי לכל מטופל, ויעילות הטיפול הניתוחי לאורך זמן תלויים גם בטיפול הכולל מעבר להתערבות הכירורגית הנקודתית. הערכה התזונתית הקודמת לניתוח ומעקב תזונתי לאחריו קשורים שניהם עם הצלחה רבה יותר בניתוח.

כמו רמזור על צבעיו השונים ניתן לחלק את הטיפול התזונתי ל- 3 חלקים:

חשיבות הטיפול התזונתי כחלק בלתי נפרד מניתוח להרזיה
שלב ראשון: הערכה לפני הניתוח (עצירה, בדיקה, תכנון, הכנה ועוד): מיתוס כי תפקיד הדיאטנית הוא למנוע את ההליכה לניתוח אינו נכון. המפגש המקדים עם הדיאטנית נועד לבחון את ההתאמה לניתוח (למשל היכולת להתמיד בתהליך, מוכנות לוויתורים והשקעה, ניסיון קודם בירידה במשקל, ציפיות ריאליות) ביחד עם הכנה טובה לקראתו. המטרות של ההערכה התזונתית הקודמת לניתוח כוללות לדוגמא היא זיהוי של הרגלי אכילה אשר יכולים להיות בעיתיים לאחר הניתוח והתחלת עבודה עליהם וכן זיהוי של חסרים תזונתיים. בנוסף לכך כבר בשלב זה מתחיל מתן מידע, עקרונות וחינוך תזונתי אשר יכולים לסייע להצלחה לאחר הניתוח.

שלב שני : יעוץ וטיפול בחודשים הראשונים לאחר הניתוח (לימוד אכילה תקינה, הכרות מחודשת עם הגוף, ויסות הקושי באכילה ועוד): השלב שלאחר הניתוח מתאפיין בתחושת אופוריה ושמחה על הירידה במשקל ביחד עם קושי בהכרות עם מערכת העיכול החדשה והרבה תחושת חוסר ודאות – האם מה שאני עושה נכון? האם מה שאני מרגיש תקין? האם אני נורמאלי? ועוד.
מטרתו העיקרית של הטיפול התזונתי בשלב זה היא לתת מענה מקצועי ואישי לכל אותם קשיים המלווים את החזרה לאכילה, זאת  יחד עם הניסיון למקסם את הירידה במשקל ולתמוך בהקניית ההרגלים החדשים.

שלב שלישי: מעקב ארוך טווח (שימור, התייחסות לקשיים, הקניית ביטחון ביכולת האישית, מניעת נפילות ועוד):  בשלב זה הירידה במשקל לרוב כבר הושלמה, האופוריה הולכת ופוחתת ולעיתים ההרגלים הישנים מתחילים לבצבץ. כשנה לאחר הניתוח מתחזקת המחשבה "רק שהקסם לא יפוג", ובחלק מהמקרים בשלב זה מתרחשת עליה קטנה ונורמאלית במשקל אשר יכולה להוביל איתה לנסיגה כללית, אם לא מתייחסים אליה נכון. ידוע  כי ישנה שונות בין המנותחים ביחס לירידה במשקל וביחס לשמירה עליו. הסיבות לכך אינן מובנות לגמרי אך מעריכים כי לגורמים פסיכולוגיים, להתנהגות אכילה ולשונות בהיענות להמלצות התזונתיות, לפעילות הגופנית ולמעקבים יש חלק בכך. מרבית המחקרים מראים כי בין גורמי ההצלחה נמצא מעקב מקצועי ארוך טווח המשקף התנהגות אקטיבית מתמשכת ביחס לשינוי.  בשלב זה של הטיפול העבודה מתרכזת בשימור ומניעת נפילות התנהגותיות ורגשיות, כמו גם בשינוי החשיבה שהינו שינוי קריטי לצורך הצלחת התהליך לאורך זמן. שינוי חשיבה מבטא תהליך שינוי עמוק באסטרטגיות ההתמודדות עם מצבים משתנים בחיים אשר בעבר הביאו לאכילת יתר.

לסיכום – הטיפול הניתן ע"י דיאטנית הינו מרכזי ביותר בתוך המערך הניתוחי (בריאטרי) הן לפני הניתוח והן לאחריו. מחשבות כמו "מוטב להסתדר לבד" או "אני לא צריך עזרה" או "מה הדיאטניות האלו מבינות" אינן נכונות ואינן תורמת לשינוי.  מחקרים מראים את הצורך בתמיכה תזונתית-התנהגותית מתמשכת לצורך שמירה על ירידה במשקל ושינוי הרגלים.
חשוב לבחור טיפול תזונתי מקצועי, אצל דיאטנית המתמחה בטיפול במנותחים.
חשוב להתחיל את הטיפול התזונתי לפני הניתוח, אך גם אם כבר נותחת, לפני חודש או לפני מספר שנים, אף פעם לא מאוחר כדי לבוא למעקב. גם אם המשקל חזר ועלה זו אינה בושה אלא עוד נקודה להיכנס לתהליך ולהשקעה.

בהצלחה!
נעמה כפרי – דיאטנית קלינית